Trendy BuitenLeven , de laatste trend voor uw

tuinartikelen

ZAND

GRIND

Media

Nieuwe website Trendy BuitenLeven

De Canadese geoloog David Hughes voorspelt dat schaliegas nog maximaal vier jaar goedkoop zal blijven. Daarna stijgt de prijs van schaliegas fors.

Lees meer...

Prijzen schaliegas lopen snel op..

In Zuid-Holland dreigen veel archeologische vondsten verloren te gaan als gemeenten de regels voor bodemonderzoek versoepelen.

Lees meer..

Archeologische ramp voor Zuid-Holland

De discussie over de onbelaste zelflevering van eigen opgewekte duurzame energie zit al enige tijd in een patstelling

Lees meer...

Voors en tegens van zelflevering energie

Op 11 juni jongstleden stemde de Eerste Kamer in met de Warmtewet. De wet zal na 10 jaar van behandeling en wijzigingen eindelijk ingaan op 1 januari 2014. 

Lees meer...

Warmtewet 2014

We onderscheiden in deze handreiking drie voorbereidingsfasen: de verkenning, de verdieping en de uitwerking. Elke fase kent een eigen doel en eindresultaat

Lees meer...

Handreiking gebiedsgericht warmte uitwisseling

Bruggen slaan

De Rabobank weigert geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas. Ook boeren die hun land verhuren aan energieconcerns met de bedoeling schaliegas uit de grond halen, krijgen geen kredieten van de bank. Lees meer... 

bron: trouw maandag 1 juli 2013

Rabobank keert zich

tegen winning schaliegas

De wet-en regelgeving voor bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen wijzigt voortdurend en steeds sneller...

Lees meer...

Toetsprogramma Bbk Grond & Bagger

conform nieuwe regels per 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 veranderen de regels rond bodemenergiesystemen. Dan treedt het Wijzigingsbesluit Bodemenergie (AMvB Bodemenergie) in werking. Lees meer...

Bodemnieuws

Op 1 juli 2013 treedt het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) in werking.

Lees meer...

Nieuwe regels voor bodemenergiesystemen

Leden van de Tweede Kamer zijn tijdens een ronde tafel gesprek woensdag 26 juni 2013 bijgepraat over de mogelijkheden van aardwarmte. Het gesprek werd namens de sector gevoerd door LTO Glaskracht.

Lees meer...

Aardwarmte besproken in Tweede Kamer

Op 1 juli 2013 treedt het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de meldingen en vergunningen voor gesloten bodemenergiesystemen. De gegevens van deze meldingen en vergunningen kunnen gemeenten registreren in het nieuwe Landelijk Grondwater Register (LGR). Lees meer...

Nieuw Landelijk Grondwater Register

Op 4 september moeten de sociale partners definitief hun handtekening zetten onder het Energieakkoord, dat binnen de Sociaal Economische Raad (SER) is onderhandeld. Lees meer...

Warmte Nieuws

Het SER Energieakkoord is afgelopen vrijdag 6 september officieel ondertekend. Veertig partijen (o.a. overheid, werkgevers en milieubewegingen) hebben afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Lees meer...

SER Energieakkoord

De windparken op zee en land gaat Nederland 19 miljard euro kosten in plaats van 3,7 miljard euro. Dit schrijven elf wetenschappers in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken Lees meer...

Windmolens uit energieakkoord

15 miljard duurder

Bruggen slaan : VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst.

Lees meer...

Bekijk hier onze filmpjes

Nieuw assortiment:


DantoPlug

DantoGran

Wanneer u interesse heeft

horen wij dat graag.

Home     |     Thermische producten     |      Producten     |   Media     |    Contact

Over ons

AB Veenstra & Zn

Zand en Grind B.V.

is gespecialiseerd in het leveren van zand

en grind.

“De nieuwe standaard”

Contact:

AB Veenstra & Zn

Zand en Grind BV

Winnerstraat 22 C

6031 NL Nederweert

E: planning@abveenstra.nl


Tel: 0495-238224


Leveringen:

Wij leveren vanuit Brabant en Drenthe,

door de gehele Benelux en delen van Duitsland.