Gralux


Gralux is een fijne dolomiet soort die een sterke bindende werking kent. Gralux heeft een hoog soortelijk gewicht van ca. 1800kg/m3 en is hiermee de zwaarste soort dolomiet die wij leveren. Gralux is verkrijgbaar in diverse fracties;

Gralux wordt vaak toegepast op jeux de boules banen of op wandelpaden door de tuin of de oprit. 
Doordat het een dolomiet gesteente is, kent het materiaal een bindende werking. Door deze eigenschap van het materiaal kunt u er een mooi vlakke en stabiele ondergrond mee maken. Deze vormt een hard oppervlak welke niet zal inzakken of insporen bij belasting. Gralux dient te worden aangetrild, hierdoor zal het materiaal goed samenpakken en wordt een stabiele verharding gecreëerd. Het is verstandig de Gralux verharding enigszins onder afschot aan te brengen, hierdoor zal het water makkelijker weg lopen. Let op dat door de verdichting het pakket 20% inklinkt en u dus meer dient te bestellen dan de theoretische hoeveelheid. Een verdichte dikte van minimaal 8-9cm is aan te raden voor deze steenslag.  U dient voor een goed fundering zorg te dragen alvorens Gralux toe te passen, dit kunt u realiseren met bijvoorbeeld menggranulaat. Gralux heeft een okerkleurige geel/grijzige kleur. Het is een dolomiet soort met een natuurlijke uitstraling. Door deze natuurlijke uitstraling gaat Gralux perfect op in zijn natuurlijke omgeving. Gralux is mede bekend door zijn veelvuldige toepassing op paden en in tuinen. Zoekt u een dolomiet met een iets gelere tint, kijk dan eens bij Dolomiet / Gravier d'Or.

ZAND

GRIND

Gralux

Over ons

AB Veenstra

Zand en Grind

is gespecialiseerd in het leveren van zand

en grind.

Contact

AB Veenstra

Beekstraat 20

5721 PC Asten

E: sales@abveenstra.nl

Tel: 0493-688016


Leveringen

Wij leveren vanuit Brabant en Drenthe,

door de gehele Benelux en delen van Duitsland

“De nieuwe standaard”

Nieuw assortiment:


DantoPlug

DantoGran

Wanneer u interesse heeft

horen wij dat graag.

Home     |     Thermische producten     |      Producten     |   Media     |    Contact